EMLaw

EMLaw staat voor advocatuur rondom innovatie, distributie en concurrentie, gespecialiseerd en met een brede focus.

Wij doen niet alleen intellectueel eigendomsrecht en mededingingsrecht, maar bieden alle juridische kennis die bij innovatie, distributie en concurrentie van wezenlijk belang is. Iedere onderneming wil het rendement van haar investeringen in producten en diensten optimaliseren. De regelgeving biedt daarvoor uitstekende tools, maar voor effectiviteit van die regelgeving is goede bediening van de tools nodig. En dezelfde kennis is nodig voor omgang met beschermingsclaims door partners en concurrenten. EMLaw is vertrouwd met de toepassing van de regelgeving in veel markten en in alle fasen, van de ontwikkeling van producten en diensten tot en met de exploitatie van betrokken rechten.

We weten waar we zelf goed in zijn maar ook wat andere advocaten en adviseurs beter kunnen. Kennis geeft macht, samenwerking kracht. EMLaw betrekt bij de dienstverlening hoog gekwalificeerde en passende advocaten en adviseurs. Advocatuur met besef van het spanningsveld van samenwerking en concurrentie. Uit ieder conflict is advies te halen. Advocatuur met de overtuiging dat conflictbehandeling en advisering bij elkaar horen. Kennis is niet meer en niet minder dan de basis van kwaliteit.

Oprichter van EMLaw is Eric Matser. Hij is sinds 1992 werkzaam als advocaat. Vanuit een brede ondernemingsrechtelijke basis heeft hij zich binnen Poelmann van den Broek Advocaten in het intellectuele eigendomsrecht gespecialiseerd en toegelegd op de bouw van een team van specialisten. In 2008 is Eric overgestapt naar VDB Advocaten Notarissen om juridische dienstverlening op het gebied van intellectuele eigendom en mededinging op de kaart te zetten van het multidisciplinaire samenwerkingsverband van VDB Advocaten Notarissen en HLB Witlox Van den Boomen. De beslissing in 2013 om EMLaw op te richten is de som van de kracht van twee verschillende organisaties. Eric adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen en andere organisaties van uiteenlopende omvang, bij cruciale en kleinere belangen.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Eric de (hoofd)rechtsgebieden ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht geregistreerd, waarvoor permanente opleidingsverplichtingen gelden.